Pénzintézeti tapasztalat

Vonatkozó magyar szabályozókörnyezet ismerete (a teljesség igénye nélkül):

·        Pénzforgalmi intézmények tevékenységének engedélyezése, engedélyeztetése

·        Hpt. (2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról)

·        Fsztv. (2013. évi CCXXXV. törvény az egyes fizetési szolgáltatókról)

·        Pmt. régi és új (2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról)

·        Mnbtv. (2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról)

·        Pft. (2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról)

·        Bszt. (2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól)

·        AFAD tv. (2021. évi XLIII. törvény a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről)

·        35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról

·        42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről

·        A Magyar Nemzeti Bank 4/2019. (IV.1.) számú ajánlása a közösségi és publikus felhőszolgáltatások igénybevételéről

·        A Magyar Nemzeti Bank 7/2020. (VI.3.) számú ajánlása a külső szolgáltatók igénybevételéről

·        A Magyar Nemzeti Bank 8/2020. (VI.22.) számú ajánlása az informatikai rendszer védelméről

·        A Magyar Nemzeti Bank 10/2020. (VIII.6.) számú ajánlása a fizetési művelet összegének a kedvezményezett fizetési számláján történő haladéktalan jóváírásáról

·        A Magyar Nemzeti Bank 12/2022. (VIII.11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

·        A Magyar Nemzeti Bank 15/2022. (IX.15.) számú ajánlása a pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázatok értékeléséről és a kapcsolódó intézkedések meghatározásáról

·        A Magyar Nemzeti Bank 5/2023. (VI.23.) számú ajánlása a pénzforgalmi szolgáltatásokon keresztül megfigyelhető visszaélések megelőzéséről, észleléséről, megakadályozásáról és kezeléséről

·        191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

Nemzetközi szabályozókörnyezet ismerete (a teljesség igénye nélkül):

·        Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete ( 2013. június 26. ) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről

·        Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/847 rendelete (2015. május 20.) a pénzátutalásokat kísérő adatokról

·        Az Európai Parlament és a Tanács 260/2012/EU rendelete ( 2012. március 14. ) az euroátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról

·        PSD2 - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról

Közreműködés MNB vizsgálatokban:

·        Átfogó vizsgálatokban 2 alkalommal

·        Célvizsgálatokban (BKR vizsgálat, pénzforgalmi vizsgálatok, stb.)

Együttműködés hazai és nemzetközi levelezőbanki szerződésekben, loro/nostro számlaszerződések megkötésében, KYC, Wolfsberg, stb. kérdőívek kitöltésében.

 

Részvétel pénzforgalmi intézmények IT és egyéb szabályzatainak és eljárásrendjeinek elkészítésében, véleményezésében, Információbiztonság Irányítási Rendszer (IBIR) működtetésében.

 

Közreműködés SEPA indirekt tagsági csatlakozásban a partnerbankokkal (OTP Bank Nyrt., MKB (MBH) Bank Nyrt.) és az alábbi szervezetekkel:

·        Magyar Bankszövetség

·        EPC (European Payment Council) – SCT Scheme tagság

·        EBA Clearing – STEP2 tagság

Projektmenedzseri és tevőleges feladadok ellátása Hunguard IT auditok során:

·        Kiszervezett alkalmazáskörnyezet sikeres auditja 3 alkalommal

·        Saját tervezésű, kiépítésű és üzemeltetésű alkalmazáskörnyezet sikeres auditja 2 alkalommal

Core banki számlavezető rendszer bevezetésében való közreműködés:

·        Instant Money

·        Moonsol (folyamatban)

·        VXS

Core banki számlavezető rendszer működtetésében való közreműködés:

·        Instant Money

·        VXS

Core banki számlavezető rendszer fejlesztésében való közreműködés, tesztelés. Specifikációk készítése (a teljesség igénye nélkül):

·        PMT ügyfélnyilvántartás

·        SZTFH

·        AFAD tényleges tulajdonosi nyilvántartás

·        Szankciós listák (EU, OFAC, UN)

·        Megkeresések (NAV EBT (ELLTAM, VHR), CEVR, VIEKR)

·        SEPA üzenetkör

·        SMS gateway

Netbanki rendszer bevezetésében való közreműködés:

·        Electra

·        DigiTie (folyamatban)

SWIFT és VIBER, valamint GIRO rendszerekhez való csatlakozás támogatása:

·        Új, MNB általi pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása tevékenységi engedélyeztetés (működési terv, szabályzatok, eljárásrendek), SWIFT (Alliance Lite2 csomag implementálás), GIRO (csatlakozási dokumentumok, szerződés, bevizsgálási tesztek) és VIBER csatlakozás (csatlakozási dokumentumok, szerződés, kvalifikációs teszt) során 3 alkalommal

·        Meglévő pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása (PSZÁF, majd) MNB tevékenységi engedéllyel rendelkező szervezet core banki számlavezető rendszerének bevezetése során SWIFT (Alliance Lite2 csomag implementálás), GIRO (csatlakozási dokumentumok, szerződés, bevizsgálási tesztek) és VIBER csatlakozás (csatlakozási dokumentumok, szerződés, kvalifikációs teszt) 1 alkalommal

BKR (IG1), ISO 15022 (FIN), ISO 20022 (IG2, IG3, SEPA, FINPlus) szabványok ismerete.

 

IG3 (Azonnali Fizetési Rendszer - AFR) bevezetése során szerzett tapasztalatok:

·        Intézményi kapcsolatattartó a GIRO-val

·        Együttműködés a fejlesztőkkel a bevezetési tesztek során

·        Likviditásmenedzsment tesztelés

Banki alkalmazáskörnyezet tervezésében, kiépítésében és üzemetetésében való közreműködés:

·        Core banki rendszer

·        Ügyfélportál

·        Mentési architektúra

·        Vírusvédelmi rendszer

·        Naplógyűjtő rendszer

·        Naplógyűjtő és -elemző (SIEM) rendszer

·        Felügyeleti és monitoring rendszer

·        Adatvagyon osztályozás, kockázat értékelés (üzleti hatáselemzés), kockázatelemzés, BCP/DR tervezés (Microsoft Hyper-V és VMware vSphere megoldások ismerete) és tesztelés

Kapcsolattartás IBF, CISO, IT, compliance, pénzügy, jog és egyéb területekkel, beszállítókkal.

Kapcsolat

Név: Kiss Zoltán

 

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Zita királyné u. 17/A

 

Telefon: +36 HÚSZ 548 1518

 

E-mail: kiss.zoltan KUKAC 9221.hu

Erősségeim

·        Jó kommunikációs készséggel rendelkezem szóban, de emellett grafomán vagyok, szeretem szabatosan megfogalmazva írásban kommunikálni gondolataimat,

·        Lojális vagyok, ha hiszek valamiben, azért hosszú távon 100%-on pörögve tudok küzdeni és mindig elmegyek a falig,

·        Jó csapatjátékosnak tartom magam, szeretek csapatban dolgozni, viszont siker esetén nem veszem el munkatársaim babérjait, abszolút a háttérben maradok.

·        Divergens gondolkodásomnak köszönhetően alkalmas vagyok párhuzamosan több feladatnak is egyidőben figyelmet szentelni.

·        Továbbá hiszem, másokon nem tudok változtatni, csak magamon, így azzal tudok a leginkább hasznára válni annak a rendszernek, melynek szereplője vagyok (legyen az család, munkahely, sport), ha magamon változtatok. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy kapjak visszacsatolást arról, amit teszek, s magam is visszajelzek másoknak építő jelleggel, ezzel segítve a rendszer fejlődését és a közös munkát